image

Na Univerzi v Ljubljani je bil 14.2. predstavljen nov univerzitetni študijski program Multimedija, ki ga letos prvič razpisujeta članici Fakulteta za elektrotehniko (UL FE) in Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI).

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivan Svetlik, je pohvalil model povezovanja med univerzo in industrijo pri širitvi študijske ponudbe, ki se je izoblikoval pri zagonu študijskega programa Multimedija, pri katerem se lepo sklene krogotok znanja.

Dekan UL FE, prof. dr. Igor Papič, in prodekan UL FRI, prof. dr. Marko Bajec, sta pozdravila novo sodelovanje med fakultetama in se hkrati zahvalila partnerjem. “Fakulteta za elektrotehniko goji dolgoletno kulturo sodelovanja z gospodarstvom, ki se je s tem programom dodatno poglobila” je dodan prof. dr. Papič.

Na informativnem dnevu je sodelovala tudi RTV SLO s predstavitvijo reportažnega vozila RTV SLO HD1.image image

Klemen Pečnik (LTFE MMC), Igor Papič (dekan FE), Marko Fili (generalni direktor RTV SLO), Janez Bešter (predstojnik LTFE), Luka Zebec (vodja MMC na RTV SLO)