Timetable 3rd year

POSLOVNA INTELIGENCA - Business Intelligence

MULTIMEDIJSKE VSEBINE - Multimedia Content

VARNOST KOMUNIKACIJ IN ZAŠČITA OMREŽIJ - Communications security and content protection

ELEKTRONSKO POSLOVANJE - Electronic commerce

ELEKTRONSKE KOMPONENTE IN SENZORJI - Electronic components and sensors

SPLETNO PROGRAMIRANJE - Web programming

 

Timetable 2nd year

RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI SISTEMI - Radio and television systems

RAČUNALNIŠKA GRAFIKA IN TEHNOLOGIJA IGER - CAD and game technologies

INFORMACIJSKO-KOMUNIKCAIJSKE TEHNOLOGIJE IN DRUŽBA - ICT and society

AKUSTIKA V KOMUNIKCIJAH - Acoustics in communications

INTERNETNI SISTEMI - Internet systems

Timetable 1st year

 KARIERNA KOMUNIKACIJA - Career communication

 UVOD V MULTIMEDIJSKE SISTEME - Introduction to multimedia systems

 PROGRAMIRANJE 1 - Programming 1

 OSNOVE MATEMATIČNE ANALIZE - Calculus 1

 KOMUNIKACIJSKI SISTEMI - Communication systems