Timetable 2nd year

RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI SISTEMI - Radio and television systems

RAČUNALNIŠKA GRAFIKA IN TEHNOLOGIJA IGER - CAD and game technologies

INFORMACIJSKO-KOMUNIKCAIJSKE TEHNOLOGIJE IN DRUŽBA - ICT and society

AKUSTIKA V KOMUNIKCIJAH - Acoustics in communications

INTERNETNI SISTEMI - Internet systems