Timetable 3rd year

POSLOVNA INTELIGENCA - Business Intelligence

MULTIMEDIJSKE VSEBINE - Multimedia Content

VARNOST KOMUNIKACIJ IN ZAŠČITA OMREŽIJ - Communications security and content protection

ELEKTRONSKO POSLOVANJE - Electronic commerce

ELEKTRONSKE KOMPONENTE IN SENZORJI - Electronic components and sensors

SPLETNO PROGRAMIRANJE - Web programming