Kakšni so pogoji za vpis?

- Za študij Multimedije je razpisanih 30 vpisnih mest. Omejitev je odvisna od vpisa, ponavadi pa se giblje med 75 in 83 točkami.

Je študij zahteven in koliko časa vzame?

- Potrebno je veliko sprotnega dela, saj imamo obvezne domače naloge iz programiranja in matematike na tedenski ravni, ki so predpogoj za izpit. Naloga za programiranje vzame približno 8 ur tedensko, kar ni nič v primerjavi s potrošenimi živci ter paniko nekaj ur pred oddajo .

Kakšni so profesorji in asistenti?

- Vsak profesor ima svoj način predavanja na katerega se sproti privadiš. Kot na vsaki fakulteti in šoli so ''dobri'' in ''slabi'' profesorji, to pa se seveda razlikuje od študenta do študenta. 

Koliko punc je na fakulteti? 

- Na Multimediji je kar nekaj punc, na letnik približno 10 - 15. 

Kako poteka dan/urnik multimedijca?

Najboljše, da si ga sami ogledate. ;)

Je udeležba na vajah in predavanjih obvezna?

- Predavanja niso obvezna (so priporočljiva), pri vajah je obvezna 80% prisotnost. Prisotnost na vajah je tudi predpogoj za pristop k izpitu.

Kje se dobi literatura in zapiski za izpit?

- Literatura iz predavanj je dostopna na spletni učilnici, za poglabljanje znanja pa je na voljo vsa literatura v knjižnici.