Multimedija
Univerzitetni študijski program 1. stopnje
Trajanje
3 leta / 180 ECTS
Vrsta študija
Redni univerzitetni dodiplomski študij
Pridobljeni naziv
Diplomirana inženirka multimedije (UN)
Diplomirani inženir multimedije (UN)
Nosilci in izvajalci programa
Fakuteta za elektrotehniko UL (sprejema prijave)
Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
Predavatelji iz drugih članic UL in industrije
Kraj izvajanja
Ljubljana