1. letnik

 

"Steber"

Št.

Predmet

P

A

L

SK

SS

S(K+S)

ECTS

Op.

1. semester

obvezni – strokovni

001

Uvod v multimedijske sisteme

45

15

15

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

002

Programiranje 1 (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – splošni

003

Karierna komunikacija

45

30

0

75

75

150

5

 

obvezni – strokovni

004

Komunikacijski sistemi

45

15

30

90

120

210

7

 

obvezni – splošni

005

Osnove matematične analize (FRI)

45

15

15

75

105

180

6

 
   

Skupaj

225

75

90

390

510

900

30

 

2. semester

obvezni – splošni

006

Linearna algebra (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

007

Tehnološke osnove multimedije

45

15

15

75

135

210

7

 

obvezni – strokovni

008

Programiranje 2 (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – splošni

009

Arhitektura računalniških sistemov (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

010

Informacijski sistemi

45

0

15

60

90

150

5

 
   

Skupaj

225

15

120

360

540

900

30

 
     

Skupaj letnik

450

90

210

750

1050

1800

60

 

 

2. letnik

 

"Steber"

Št.

Predmet

P

A

L

SK

SS

S(K+S)

ECTS

Op.

3. semester

obvezni – strokovni

011

Internetni sistemi

45

15

15

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

012

Akustika v komunikacijah

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

013

Računalniška grafika in tehnologija iger (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

014

Radijski in televizijski sistemi

45

15

15

75

105

180

6

 

obvezni – splošni

015

Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba

45

30

0

75

105

180

6

 
   

Skupaj

225

60

90

375

525

900

30

 

4. semester

obvezni – splošni

016

Osnove oblikovanja (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – splošni

017

Projektno vodenje, inovativnost in timsko delo

30

30

0

60

90

150

5

 

obvezni – strokovni

018

Digitalna obdelava signalov

45

0

45

90

120

210

7

 

obvezni – strokovni

019

Mobilni in telematski sistemi

45

0

30

75

105

180

6

 

izbirni – splošni (FRI)

027

Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni (FE)

028

Računalniška simulacija

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni (FE)

029

Govorne in slikovne tehnologije

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni (FE)

030

Telekomunikacijski protokoli

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni

               

6

1

   

Skupaj

         

900

30

 
     

Skupaj letnik

         

1800

60

 

Opomba 1: Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz
nabora izbirnih predmetov FRI.

 

3. letnik

 

"Steber"

Št.

Predmet

P

A

L

SK

SS

S(K+S)

ECTS

Op.

5. semester

obvezni – splošni

020

Uvod v odkrivanje znanj iz podatkov

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

021

Multimedijske vsebine

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

022

Spletno programiranje (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

023

Varnost komunikacij in zaščita vsebin

45

0

30

75

105

180

6

 

izbirni – splošni (FRI)

031

Elektronsko poslovanje (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni (FRI)

032

Organizacija in management (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni (FE)

033

Elektronske komponente in senzorji

45

15

15

75

105

180

6

1

izbirni – splošni

               

6

1

   

Skupaj

         

900

30

 

6. semester

obvezni – strokovni

024

Studijska in snemalna tehnika

45

0

30

75

105

180

6

 

obvezni – splošni

025

Montaža in postprodukcija

30

0

45

75

105

180

6

 

obvezni – strokovni

026

Terminalske naprave in uporabniški vmesniki

45

0

30

75

105

180

6

 

izbirni – splošni (FRI)

027

Zanesljivost in zmogljivost računalniških sistemov (FRI)

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni (FE)

028

Računalniška simulacija

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni (FE)

029

Govorne in slikovne tehnologije

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni (FE)

030

Telekomunikacijski protokoli

45

0

30

75

105

180

6

1

izbirni – splošni

               

6

1

obvezni – strokovni

034

Diplomsko delo

0

0

0

0

180

180

6

 
   

Skupaj

         

900

30

 
     

Skupaj letnik

         

1800

60

 

Opomba 1: Študent v okviru izbirnosti v 4., 5. in 6. semestru izbere skupaj tri predmete izmed sedmih ponujenih strokovnih predmetov s FE in FRI, skladno s semestrom izvajanja posameznega izbirnega predmeta; lahko pa v okviru izbirnosti prenese največ 12 ECTS tudi iz drugih študijskih programov. Če študent izbere dva ali več izbirnih predmetov iz nabora sedmih ponujenih predmetov FE in FRI, mora med izbranimi biti vsaj en predmet iz nabora izbirnih predmetov FE in vsaj en predmet iz
nabora izbirnih predmetov FRI.